Naše služby provádíme na základě koncesní listiny v oboru „Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace“, a živnostenského listu v oboru „Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin“ v souladu se zněním vyhlášky č. 91/84 Sb. o opatřeních proti přenosným nemocem a v souladu se „Standardní metodikou hlavního hygienika ČR“.

Veškeré námi užívané přípravky a materiály mají atest hlavního hygienika ČR, jsou ekologicky čisté a při odborné aplikaci lidskému zdraví naprosto neškodné, nezapáchají ani jinak nedráždí a nezanechávají stopy. Na všechny práce máme vypracovány technologické postupy, schválené hygienickými orgány, které jsou našimi orgány kontrolními a jejich soustavný dohled garantuje vysokou kvalitu našich služeb. Ceny těchto prací vycházejí z cenového výměru č.180/163/89, vydaného Ministerstvem financí ČR, konečné ceny se zákazníkem sjednáváme podle zákona 526/90 Sb. o cenách.