Ochrana proti holubům

Zabezpečení proti usedání a zahnizďování ptáků

Provádíme komplexní zabezpečení veškerých objektů proti usedání a zahnizd’ování holubů i ostatních ptačích kolonií pomocí ochranných sít’ových a hrotových systémů. Disponujeme širokou škálou variabilních prvků a jsme schopni ošetřit jakýkoliv stavební prvek – římsy, parapety, balkony, okapy ap.

Součástí této ochrany jsou i čistící a vyklízecí práce v objektech již napadených koloniemi holubů (nejčastěji půdních prostor a světlíků), včetně dekontaminace, odvozu a likvidace vzniklého odpadu v souladu s programem odpadového hospodářství.

Doporučené termíny: Montáž ochranných systémů se provádí v závislosti na klimatických podmínkách. Optimální instalace je v tom ročním období, kdy teploty ani v noci nepoklesnou pod 5°C, což podstatným způsobem ovlivňuje životnost systému.