Desinsekce

Hubení nežádoucího hmyzu

Desinsekční zákrok se skládá z průzkumu, vlastního hubení a kontrolních prací, vč. bezpečnostních opatření. Námi používané insekticidy jsou vesměs výrobky předních světových koncernů a v zemích svého původu splňují často přísnější ekologické normy, než jsou naše. Máme k dispozici široké spektrum insekticidních přípravků na bázi pyrethroidů, karbamátů či organofosfátů s různým stupněm okamžité i residuální účinnosti.
Nejvhodnější přípravky a technologii – desinsekci postřikem, aerosolem, fumigací (dýmovnicemi) či kladením nástrah (ev. kombinaci různých metod) volíme vždy podle místních podmínek a podle výsledků průzkumu. Doporučené termíny: První zákrok při převzetí péče o objekt a 4 preventivní zákroky ročně v cca 3 měsíčních odstupech, (doba je odvozena od residuální účinnosti přípravků), jedná-li se o riziková místa (potravinářské provozy, zdroje či rozvody tepla ap.), lze po dohodě ošetřovat častěji. Vybraná místa s malou pravděpodobností napadení případně lze po dohodě ošetřovat pouze v případě výskytu škůdců. V součastné době přikládáme velkou důležitost provádění monitoringu výskytu hmyzu, čímž se výrazně snižují náklady na provádění dezinsekce a zároveň je tento způsob velmi šetrný k životnímu prostředí.