Pařez – Deratizace, Dezifekce, Dezinsekce

Desinfekce

Hubení choroboplodných zárodků

Regulace růstu a kultivace zeleně. Desikační zákroky lze využít především k potlačování škodlivých vlivů vegetace na železničních tratích, komunikacích, parkovacích a odstavných plochách, dvorech a dalších místech, kde hrozí prorůstání plevelů či uchycení náletové zeleně a s tím spojené problémy. Součástí desikačních služeb je i kultivace zeleně (regulace růstu trav, např. na okrasných travnatých plochách mezi domy, čímž odpadá potřeba kosení těchto ploch několikrát za sezónu).

Běžnou desinfekci v komunální sféře zajišt’ují v rámci svých služeb převážně úklidové firmy, speciální desinfekční zásahy provádíme spíše v případě mimořádných okolností (např. prasklá kanalizace, byty po zemřelých nájemnících ap.).

Desinfekci provádíme nejmodernějšími přípravky, takže v místech, kde to není žádoucí, odpadá nepříjemný zápach. Aplikujeme převážně technologii postřikem nebo aerosolem.