Pařez – Deratizace, Dezifekce, Dezinsekce

Deratizace

Hubení nežádoucích hlodavců

Deratizační zákrok se skládá z průzkumných prací (zjištění druhu hlodavců a stupně zamoření podle stop, volba optimální nástrahy, odstranění příčin výskytu), vlastního hubení a následných prací kontrolních (vč. dokládání spotřebovaných materiálů, odklizení uhynulých hlodavců a bezpečnostních opatření).

Užíváme široké spektrum nástrah s rozličnými účinnými látkami, které jsou míchány s cukrem, masokostní moučkou, vitamíny či jinými atraktanty. Aplikujeme podle výsledků předvnadění vždy tu nástrahu, která je hlodavci nejlépe přijímána. Nejvhodnější technologii (bariérová, terčová či pulsační metoda) volíme podle místních podmínek na základě výsledků průzkumu.

Doporučené termíny: Deratizaci je vhodné provádět preventivně, minimálně 2x ročně na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim (kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do obydlených objektů) v celém areálu. Riziková místa (např. potravinářské provozy, topné kolektory ap.) můžeme po dohodě ošetřovat častěji.

O technologii i ceně rozhoduje řada předem nedefinovatelných faktorů, jako např. stupeň zamoření, poloha ošetřovaného objektu, stavební členitost, zdroje a rozvody tepla, potravinové zdroje a jejich dostupnost pro hlodavce aj., které jsou patrné až při průzkumu.