Deratizace

HLODAVCI
Zákrok se skládá
z průzkumných prací,
vlastního hubení
a následných prací kontrolních.

Více zde

Desinsekce

HMYZ
Nejvhodnější technologie:
desinsekce postřikem, aerosolem,
fumigací (dýmovnicemi)
či kladením nástrah.

Více zde

Desinfekce

CHOROBOPLODNÉ ZÁRODKY
Nejmodernější přípravky,
kde odpadá nepříjemný zápach.
Aplikace převážně
postřikem nebo aerosolem.

Více zde